Deze links brengen u naar enkele interessante onderwijssites:

 

ISD sleuteltje  Departement onderwijs

https://onderwijs.vlaanderen.be/

ISD sleuteltje  Diocesane onderwijsdiensten bisdom Hasselt DPB-BaO (basisonderwijs)

http://www.dodhasselt.be/

ISD sleuteltje  Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders

ISD sleuteltje  Klasse voor leerkrachten

https://www.klasse.be/

ISD sleuteltje  Vlaamse confederatie van ouders en ouderverenigingen VCOV

https://www.vcov.be/

ISD sleuteltje  Katholiek onderwijs Vlaanderen

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/

ISD sleuteltje  Vrije centra voor leerlingbegeleiding VCLB Limbirg

https://www.vclblimburg.be/regiohasselt