I.S.D. - EVEN VOORSTELLEN  

 

Ons schoolbestuur is een vzw en is actief onder de naam:

ISD logo

Interparochiaal Schoolbestuur Diepenbeek, afgekort vzw I.S.D.

Als schoolbestuur staan wij in voor de organisatie van het katholiek onderwijs in Diepenbeek.  Wij zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid en de beleidsvorming, noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.  Om het schoolgebeuren op te volgen wordt onze Raad van Bestuur samengesteld uit verschillende vrijwilligers met hun eigen deskundigheid.  Wij komen maandelijks samen om de activiteiten van de school op te volgen en zo een vlotte samenwerking met de scholen te garanderen.

Wij nemen de vorming en opvoeding van de jeugd in een christelijke geest ter harte door het organiseren, besturen en steunen van het vrij gesubsidieerd onderwijs en van alle voorzieningen die hiermee verband houden.  Vanuit die verantwoordelijkheid zijn wij ook sterk betrokken bij de lokale gemeenschap en partners en stimuleren wij gemeenschappelijke engagementen.  Zij scheppen de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

De hoofdtaken van het schoolbestuur kunnen samengevat worden in drie werkwoorden: plannen, beslissen, uitvoeren.  Doorheen deze drievoudige taken werkt het schoolbestuur uitdrukkelijk aan volgende beleidsdomeinen: identiteit en pastoraal, pedagogisch en didactisch, personeelsbeleid, schoolorganisatie en administratie, financieel en materieel beleid, welzijnsbeleid, inspraak- en communicatiebeleid.

Correspondentieadres:

vzw I.S.D.
Wijkstraat 16/6
3590 DIEPENBEEK

 mailvoorzitter

Ondernemingsnummer: 435 709 944

 

RAAD VAN BESTUUR  - Samenstelling met adresgegevens

Voorzitter

Benjamin Nouwkens
Grensstraat 94
3740 Beverst

Secretaris

Omer Jouck
Ganzebroekstraat 19
3590 Diepenbeek

Penningmeester

Betty Kellens
Alf. Jeurissenstraat 116
3590 Diepenbeek

 

Andere leden RvB

Annick Boyen
Anjelierenstraat 39
3590 Diepenbeek
Dirk Claesen
Keizerstraat 59 
3590 Diepenbeek
Yvan Vesters
Bosstraat 16
3590 Diepenbeek
Jef Bylois
Kogelstraat 40
3590 Diepenbeek
Edith Lambrichts
Steenakkerstraat 90
3590 Diepenbeek
Marcel Monsieur
Sparrenlaan 10
3590 Diepenbeek
Katrien Fillé
Dooistraat 19
3590 Diepenbeek 
 

 

Naast alle leden van de Raad van Bestuur zetelen in de ALGEMENE VERGADERING:

Freddy Biets, Willy Croes, Hilde Van Buggenhout, Edith Croux,
Ivan Vandenabeele, Noël Veraverbeke