Profilering schoolbestuur

Als schoolbestuur hebben wij een belangrijke opdracht, maar deze opdracht kunnen wij niet alleen vervullen.  Wij werken hiervoor nauw samen met de verschillende scholen van Diepenbeek uit ons onderwijsnet.  Onze gesprekspartners hierin zijn de verschillende directeurs waarmee we samen werken aan de toekomst van jullie kinderen.

Wij hebben de belangrijke taak om te zorgen dat uw kind centraal staat en om ervoor te zorgen dat het de nodige bagage meekrijgt op pedagogisch vlak (beroepsvoorbereiding), cultureel vlak (cultuuroverdracht), persoonsontplooiing (de eigenheid van ieder kind respecteren en hiermee rekening houden), pastoraal vlak (christelijke identiteit), ...

Daarom werken we samen aan een gemeenschappelijke profilering, met een duidelijk herkenbaar logo en een duidelijke visie.  Deze visie wordt in een volgend punt behandeld, maar we hechten vooral belang aan de (her)kenbaarheid van onze scholen die tot eenzelfde scholengroep onder de naam Interparochiaal Schoolbestuur Diepenbeek behoren. 

 

ISD logo

Ons logo

Het logo symboliseert een modern figuurtje dat een sleutel draagt/omhoog steekt.  Dit logo benadrukt dat we als schoolbestuur een belangrijke sleutel hebben tot de (toekomst)deur van jullie kind(eren). Samen gaan we sleutelen aan deze toekomst en dat doen we in verbondenheid en in goede samenwerking met de verschillende schoolteams, ouder-verenigingen, ouders, kinderen en externe participanten.Met de juiste sleutel worden de juiste deuren geopend en op iedere deur past een sleutel. Met deze visie bereiden we de toekomst van jullie kind(eren) voor en worden jullie kinderen de sleutelfiguren in ons schoolbeleid.